«Βουλεύου μεν βραδέως, επιτέλει δε ταχέως τα δόξαντα»
Ισοκράτης (436 - 338 π.Χ.)

Με την διαδικτυακή μου παρουσία, αποσκοπώ να παρέχω σε σας τη δυνατότητα να αξιολογήσετε άμεσα την ξεχωριστή φιλοσοφία μου και την μοναδική μου αντίληψη στον τομέα της παροχής νομικών υπηρεσιών. Στόχος μου είναι να καλλιεργώ καθημερινά συμπαγείς, ουσιαστικές και αλληλένδετες επαγγελματικές σχέσεις εμπιστοσύνης, στις βάσεις της ειλικρίνειας, της μακράς δικαστηριακής εμπειρίας και της βαθιάς γνώσης της νομικής επιστήμης, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της καθημερινής και μάχιμης υπεράσπισης του Δικαίου.

test
Τομείς Δραστηριότητας
test
Νομικές Διαδικασίες
test
Επίκαιρα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ONLINE ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Παρέχονται online νομικές συμβουλές σε οποιοδήποτε νομικό ερώτημα και θέμα σας απασχολεί.

Στείλτε τώρα σύντομη περιγραφή του προβλήματος που θέλετε να συζητήσετε, μαζί με αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου και χωρίς επιπλέον κόστος θα έχετε μία πρώτη νομική εικόνα της υπόθεσή σας, σύντομα, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα.