Επίκαιρα

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19
ΠΝΠ ΦΕΚ 68/20.3.2020

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19 ΠΝΠ ΦΕΚ 68/20.3.2020

10/04/2020
διαβάστε περισσότερα
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19

ΠΝΠ ΦΕΚ 68/20.3.2020

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID - 19 ΠΝΠ ΦΕΚ 68/20.3.2020

15/04/2020
διαβάστε περισσότερα
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΛΗΞΗΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ - COVID 19
ΦΕΚ 75/30.3.2020

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΛΗΞΗΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ - COVID 19 ΦΕΚ 75/30.3.2020

15/04/2020
διαβάστε περισσότερα
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΦΚΑ ΠΟΣΟΥ 59.753,09 ευρώ ΓΙΑ ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

Χειρισμός και Εκπροσώπηση: 
Παναγιώτης Θ. Κουμαριώτης

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΦΚΑ ΠΟΣΟΥ 59.753,09 ευρώ ΓΙΑ ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χειρισμός και Εκπροσώπηση: Παναγιώτης Θ. Κουμαριώτης

05/05/2020
διαβάστε περισσότερα