Επίκαιρα

Μέχρι 28/02/2019 η υπόβολη χωριστών δηλώσεων συζύγων για την φορολογία εισοδήματος έτους 2018

Μέχρι 28/02/2019 η υπόβολη χωριστών δηλώσεων συζύγων για την φορολογία εισοδήματος έτους 2018

25/01/2019
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι από το τρέχον έτος είναι δυνατή η υποβολή χωριστών δηλώσεων συζύγων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επομένων, κατά τα οριζόμενα στην περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.
διαβάστε περισσότερα