Τομείς Δραστηριότητας


Πρωταρχικός στόχος και κύριο μέλημά μου είναι οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων εμπιστοσύνης με κάθε πελάτη, μέσα από την συστηματική ενημέρωσή του, για την έκβαση των υποθέσεων που μου ανατίθενται, σε αγαστό συνδυασμό με την παροχή υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, που συντελούν στην αποτελεσματική και άμεση διευθέτηση κάθε υπόθεσης, τόσο σε εξωδικαστικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, στόχος που επιβραβεύει καθημερινά η διαρκής αναγνώριση, εμπιστοσύνη και αφοσίωση των πελατών μου.

Πρωταρχικός στόχος και κύριο μέλημά μου είναι οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων εμπιστοσύνης με κάθε πελάτη, μέσα από την συστηματική ενημέρωσή του, για την έκβαση των υποθέσεων που μου ανατίθενται, σε αγαστό συνδυασμό με την παροχή υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, που συντελούν στην αποτελεσματική και άμεση διευθέτηση κάθε υπόθεσης, τόσο σε εξωδικαστικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, στόχος που επιβραβεύει καθημερινά η διαρκής αναγνώριση, εμπιστοσύνη και αφοσίωση των πελατών μου.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλους τους επί μέρους τομείς στους οποίους παρέχονται σήμερα πολυσχιδείς νομικές υπηρεσίες:

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

περισσότερα
Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

περισσότερα
Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών

Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών

περισσότερα
Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

περισσότερα
Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

περισσότερα
Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών

Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών

περισσότερα