Νομικές Διαδικασίες

Εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης λόγω εξόφλησης δανείου

Εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης λόγω εξόφλησης δανείου

25/01/2019
Με την εξόφληση του τραπεζικού σας δανείου, μπορείτε και πρέπει να προβείτε στην εξάλειψη - άρση της προσημείωσης υποθήκης ή της υποθήκης που, με την χορήγηση του δανείου, είχε εγγραφεί από την Τράπεζα σε βάρος της ακίνητης περιουσίας σας.  
διαβάστε περισσότερα