����������������

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ Χειρισμός και Εκπροσώπηση: Παναγιώτης Θ. Κουμαριώτης

Την 17η Μαρτίου 2022, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών «πάγωσε», για άλλη μια φορά, διαδικασία πλειστηριασμού και εκτέλεσης, που ελληνική Τράπεζα επιχείρησε σε βάρος της πρώτης κατοικίας οικογένειας δανειολήπτη.

Ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα υγείας, εξ αιτίας των οποίων το Δικαστήριο έκρινε ότι συνέτρεχαν εξαιρετικά σπουδαίοι λόγοι, που κατ’ αντικειμενική κρίση, δεν επιτρέπουν την εξακολούθηση της διαδικασίας του πλειστηριασμού της περιουσίας του δανειολήπτη. Η διαδικασία ανεστάλη τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της Ανακοπής που ο δανειολήπτης είχε εμπρόθεσμα ασκήσει σε βάρος της Τραπέζης. Παράλληλα, κρίθηκε ότι οι ισχυρισμοί μας στην ασκηθείσα Ανακοπή, θα αποδειχθούν βάσιμοι και θα οδηγήσουν στην οριστική ακύρωση της εκτέλεσης και των δανειακών απαιτήσεων της Τραπέζης συνολικά.

Η ενδεδειγμένη νομική συλλογιστική παρέχει σήμερα τα μόνα αξιόπιστα και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας του δανειολήπτη σε βάρος των τραπεζικών δανειακών απαιτήσεων που σήμερα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του.