Τομείς Δραστηριότητας

Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών

Τραπεζικό Δίκαιο καλείται το σύστημα των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την αγορά του χρήματος και των ισοδυνάμων αξιών, κυρίως πολυτίμων μετάλλων. Παίρνει το όνομά του από το κυριότερο τμήμα του, τους εμπόρους χρήματος, δηλαδή τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εμπορικές πράξεις με χρηματικό αντικείμενο που ονομάζονται τραπεζικές συναλλαγές. Η βαθειά ακαδημαϊκή μου εμβάθυνση σε δυσχερή και σύνθετα ζητήματα Τραπεζικού Δικαίου σε συνδυασμό με την καθημερινή δικαστηριακή τριβή στον οικείο τομέα, μου επιτρέπουν να αναλαμβάνω αποτελεσματικά και να διευθετώ οριστικά:

• Χρόνιες υποθέσεις ρύθμισης υπέρογκων δανειακών οφειλών απέναντι σε Τράπεζες και μεγάλα Πιστωτικά Ιδρύματα (τις περισσότερες φορές επιτυγχάνοντας γενναίο κούρεμα χρέους).

• Ακύρωση Διαταγών Πληρωμής Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

• Ακύρωση Διαδικασίας Αναγκαστικής Εκτέλεσης – Πλειστηριασμών Κινητών και Ακινήτων.

• Διαρκής Διαπραγμάτευση με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα.