Τομείς Δραστηριότητας

Ποινικό Δίκαιο

Ο κλάδος του Ποινικού Δικαίου ρυθμίζει το νομικό πλαίσιο με το οποίο η Ελληνική Πολιτεία αντιμετωπίζει κάθε εγκληματική - παραβατική ανθρώπινη συμπεριφορά. Η εκπροσώπηση στην ανάκριση, η σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, η παράσταση στο ακροατήριο για την εκπροσώπηση κατηγορουμένων, για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, η παράσταση πολιτικής αγωγής αλλά και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ζωής με σκοπό τη σύννομη διενέργεια σχετικών με αυτή πράξεων και συνακόλουθα την αποφυγή τέλεσης παρανόμων - εγκληματικών συμπεριφορών και αδικημάτων αποτελούν ορισμένους από τους κύριους τομείς της καθημερινής δικηγορικής μου ύλης. Ενδεικτικά, αναλαμβάνονται υποθέσεις και διαδικασίες Ποινικού Δικαίου, όπως:

• Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπροσώπηση κατηγορουμένων και πολιτικώς εναγόντων, τόσο στην ποινική προδικασία όσο και στην κύρια ακροαματική διαδικασία, ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων.

• Υπηρεσίες μελέτης δικογραφίας και ποινικής συμβουλευτικής.

• Σύνταξη και κατάθεση μηνύσεων.

• Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων.

• Ποινική ευθύνη Στρατιωτικών και Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων - πειθαρχικός έλεγχος.

• Κατάθεση και εκδίκαση εφέσεων προς ακύρωση καταδικαστικών αποφάσεων ενώπιον των δευτεροβάθμιων ποινικών Δικαστηρίων.