Τομείς Δραστηριότητας

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Πρόκειται για το σύνολο των κανόνων που προστατεύουν τα δικαιώματα των δημιουργών στις πάσης φύσεως τεχνικές και αισθητικές δημιουργίες, δηλαδή την ευρεσιτεχνία, τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα και τα επιχειρηματικά διακριτικά γνωρίσματα, δηλαδή την επωνυμία, το σήμα και τον διακριτικό τίτλο. Ενδεικτικώς, παρέχονται νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις και διαδικασίες Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, όπως ενδεικτικώς:

• Κατοχύρωση και νομική προστασία εμπορικών σημάτων, επωνυμίας και διακριτικών τίτλων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

• Κατοχύρωση συλλογικών σημάτων.

• Κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας.

• Άσκηση αγωγών αξίωσης αποζημίωσης και αποκατάστασης σε περίπτωση προσβολής ηθικού/περιουσιακού δικαιώματος.

• Κατοχύρωση και προστασία συγγενικών δικαιωμάτων.