Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Επιδεικνύοντας την αναγκαία νηφαλιότητα αλλά και την εξισορροπητική διάθεση που απαιτεί η ακραιφνώς ιδιωτική τους φύση και σε κάθε περίπτωση με εγρήγορση και ακαταπόνητη μαχητικότητα που σκοπό έχει την αποτελεσματικότερη δυνατή προάσπιση του πελάτη και την διασφάλιση των συμφερόντων του, παρέχονται ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των υποθέσεων του Οικογενειακού Δικαίου. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες υποθέσεων:

• Υποθέσεις διαζυγίου, συναινετικού ή με αντιδικία και παράλληλα, η διευθέτηση των πάσης φύσεως συμπλεκόμενων με τη λύση του γάμου ζητημάτων.

• Διεκδίκηση διατροφής τέκνου και συζύγου.

• Γονική μέριμνα τέκνου - Υποθέσεις ανάθεσης επιμέλειας και επικοινωνίας με τέκνο.

• Υποθέσεις προσβολής πατρότητας και αναγνώρισης πατρότητας του τέκνου, καθώς και γενικότερα ζητήματα που αφορούν τέκνα γεννημένα εκτός γάμου.

• Αξιώσεις που προέρχονται από μνηστεία (αρραβώνα).

• Σχέσεις των συζύγων από το γάμο (συμβίωση, οικογενειακή στέγη, περιουσιακή αυτοτέλεια συζύγων).

• Σύμφωνο συμβίωσης και καθεστώς ελεύθερης συμβίωσης.

• Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του άλλου συζύγου – Δικαστική διεκδίκηση πάσης φύσεως οικονομικών αξιώσεων από την περιουσία του άλλου συζύγου.

• Υιοθεσίες ανηλίκων και ενηλίκων.

• Δικαστική Συμπαράσταση.

• Αναδοχή τέκνων.