����������������

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Χειρισμός και Εκπροσώπηση: Παναγιώτης Θ. Κουμαριώτης