Επίκαιρα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ Χειρισμός και Εκπροσώπηση: Παναγιώτης Θ. Κουμαριώτης